Projectes

Projecte de recerca SOUNDSPACE

‘How Processions Moved: Sound and Space in the Performance of Early Modern Ritual, c.1400–c.1700’ (ERC–2021–ADG, no. 101054069)

 ‘How Processions Moved: Sound and Space in the Performance of Early Modern Ritual, c.1400–c.1700’ (ERC–2021–ADG, no. 101054069)

 

El projecte de recerca SOUNDSPACE, amb seu al Departament d’Història de l’Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, té un conveni amb l’Arxiu de la Catedral de Barcelona fins l’any 2027. Aquest projecte interdisciplinari té com objectiu l’anàlisi de l’activitat processional a les ciutats de Barcelona, Tarragona, València i Palma de Mallorca, des de finals de l’Edat Mitjana fins c.1700.

Les processons es movien en diferents sentits anant més enllà del territori físic; no solament ocupaven els espais urbans, marcant de forma simbòlica i corporal el territori de la ciutat, sinó també l’experiència sensorial que engendrava, als participants i als assistents, cap a la devoció.

No és fàcil l’estudi d’aquest tipus de manifestacions dinàmiques des d’un punt de vista històric: la natura intrínsecament efímera de les processons, la seva diversa tipologia y el tipus de documentació que es conserva són tres factors primordials que obliguen a encarar una metodologia allunyada dels paradigmes tradicionals musicològics.

De manera general, la documentació econòmica que es conserva als arxius no s’interessa per l’impacte sensorial i emocional de les processons. Ara bé, el dispendi econòmic per la seva realització es pot considerar com una inversió per, de manera implícita, augmentar i magnificar les reaccions sensorials i emocionals amb l’objectiu de crear una certa estructura i identitat de la comunitat urbana.

Altre tipus de documentació com les actes capitulars, contractes, consuetes i relacions de rituals, entre d’altres, poden oferir la justificació de la despesa, a vegades considerable, del ritual processional. Aquests documents, que moltes vegades ens aporten informació sobre el debat de la inversió, ofereixen la descripció del ritual amb la intenció de perseverar per futures ocasions l’esdeveniment. D’aquesta manera, el text escrit es converteix en una relació puntual que te com a objectiu fixar i mantenir una memòria col·lectiva de l’experiència processional, encara que podria ser transgredit per la pròpia idiosincràsia de la celebració, proporcionant una visió global de l’objectiu desitjat.

El projecte SOUNDSPACE treballarà conjuntament amb l’Arxiu de la Catedral en aquesta investigació per poder aportar llum a la documentació relacionada amb el procés d’organitzar les processons i els motius religiosos, polítics i socials que ordenaven, el ritual i l’impacte desitjat a tots els estaments socials.

Els resultats de la col·laboració es podran veure en publicacions, exposicions, seminaris i jornades.

 

 

L’equip d’investigadors del projecte SOUNDSPACE està format per:

 • Dra. Tess Knighton (ICREA Research Professor / UAB), Investigadora Principal
 • Dr. Eduardo Carrero Santamaría (UAB), investigador  sènior
 • Dra. Doris Moreno (UAB), investigadora sènior
 • Dr. Pablo Acosta García (UAB), investigador post doctoral
 • Dr. Antonio Arnieri (UAB), investigador post doctoral
 • Dr. Sergi González González (UAB), investigador post doctoral
 • Dr. Francesc Orts Ruiz (UAB), investigador post doctoral
 • Andrea Gutiérrez Espínola (UAB), doctoranda
 • Helen Herbert (UAB), doctoranda
 • Chiara Mazzoletti (UAB), doctoranda
 • Lola Peña Fernández (UAB), doctoranda