Inici

Slide 1
Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona

Cerqueu a l'arxiu en línia

257

còdexs

40.923

pergamins

13.570

volums i lligalls

Últimes notícies

Novetats

Reserva cita prèvia

Per tal d’atendre de la millor manera possible els investigadors, cal demanar cita prèvia omplint el següent formulari o per correu electrònic. Fent-nos saber quina documentació voleu consultar i els vostres temes de recerca, podrem orientar-vos millor en la cerca documental.

Formulari de reserva de cita prèvia

  Us informem que:

  Responsable del tractament: Catedral de Barcelona, amb domicili Carrer Pla de La Seu s/n, D.P. 08002 (Barcelona), telèfon 933 100 669 i correu electrònic arxiu@catedralbcn.org Delegat de Protecció de Dades: CIPDI TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SL, NIF B-65223893. Domicili social en Mataró, C/ Sant Agustí n. 1, 1o-1a. Telèfon 934961845. e-mail: dpd@arqbcn.cat.

  Finalitat de la recollida de dades: Farem servir les dades per tractar la informació que calgui per a prestar els serveis que ens demaneu i per a mantenir-vos informats de les activitats que organitzem, tant per mitjans electrònics, com per altres mitjans. Per a millorar el funcionament intern, les dades també es podran fer servir per a fer estadístiques.

  Fem servir imatges, so, treballs d’activitats fetes als recintes i dades dels usuaris, del personal i dels voluntaris. En alguns casos, es faran servir per fer difusió de les activitats en espais de difusió pública d’informació: web, blogs, xarxes socials, revistes i altres publicacions.

  Drets: Teniu dret accedir a les vostres dades personals, a rectificar o suprimir i limitar el tractament, a oposar-vos al tractament que us proposem, a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació i a revocar total, o parcialment, el consentiment per tractar la vostra informació. Si voleu exercir els drets, us podeu dirigir al Delegat de Protecció de Dades. També podeu exercir el dret a la reclamació davant l’autoritat de Control. L’organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d’aquest document és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ubicada al carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1o-1a (Barcelona).

  Sol·licitud d’imatges

  En cas que desitgeu sol·licitar la digitalització d’algun document, podeu fer aquí la vostra petició. Si desitgeu demanar alguna imatge per una publicació o per usos comercials, també ens podeu fer arribar la vostra comanda per aquesta via.

  Formulari per a la sol·licitud d'imatges


   Condicions de l’autorització en cas de publicació

   Llevat dels casos en què es concedeixi gratuïtat, cal satisfer una quantitat determinada per cada fotografia. Les gestions econòmiques corresponents es tramitaran a través del personal de l’Arxiu Capitular, què contactarà amb el/la sol·licitant.

   La Catedral Basílica de Barcelona es reserva el dret de revisar tot el material gràfic i audiovisual abans d’autoritzar la seva publicació definitiva, amb l’objectiu de comprovar que no són visibles parts sensibles de l’edifici.

   En cas de publicació:
   - cal presentar el projecte de continguts o el text que acompanyarà les imatges autoritzades abans de l’edició.
   - cal lliurar 2 exemplars de l’edició a la SE Catedral Basílica de Barcelona, enviant-los a l’adreça que consta al final del document.

   En cas d'ús públic, en els crèdits corresponents es farà constar la procedència de la següent manera:
   Copyright © Catedral de Barcelona – Drets reservats. Prohibida la reproducció total o parcial. Fotògraf: (el nom del fotògraf se us facilitarà en el moment d’entregar-vos la fotografia)

   En cas d’edicions en què apareguin diversos propietaris, al peu de cada imatge es farà constar:
   Drets reservats © Catedral de Barcelona

   El present document d'autorització no suposa en cap cas la cessió de drets sobre el material del qual s'ha autoritzat la reproducció. A part de la finalitat exposada en aquest document, es prohibeix qualsevol altra utilització de la/es imatge/s obtinguda/es per la present autorització, sense el permís previ i per escrit de la Catedral de Barcelona. Per a qualsevol nou ús o reedició caldrà demanar prèviament i amb antelació suficient la corresponent autorització.

   Resta totalment prohibida la cessió a tercers del material que s'obtingui en raó de la present autorització, així com la reproducció total o parcial de la/es imatge/s obtinguda/es, la seva transformació o realització de cap muntatge que modifiqui la imatge real del material reproduït.
   Queda absolutament prohibida la utilització d’imatges per a d’altres finalitats no explicitades en el full de sol·licitud.

   Mitjançant la signatura d’aquest document, el sol·licitant declara que és cert el que ha consignat en el cos de la sol·licitud, que respecta la Llei de propietat intel·lectual i que es compromet a utilitzar les imatges d’acord amb les finalitats i forma declarades, així com a respectar els drets d’explotació que la Catedral de Barcelona i terceres persones puguin tenir sobre aquestes imatges

   Us informem que:

   Responsable del tractament: Catedral de Barcelona, amb domicili Carrer Pla de La Seu s/n, D.P. 08002 (Barcelona), telèfon 933 100 669 i correu electrònic arxiu@catedralbcn.org Delegat de Protecció de Dades: CIPDI TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SL, NIF B-65223893. Domicili social en Mataró, C/ Sant Agustí n. 1, 1o-1a. Telèfon 934961845. e-mail: dpd@arqbcn.cat.

   Finalitat de la recollida de dades: Farem servir les dades per tractar la informació que calgui per a prestar els serveis que ens demaneu i per a mantenir-vos informats de les activitats que organitzem, tant per mitjans electrònics, com per altres mitjans. Per a millorar el funcionament intern, les dades també es podran fer servir per a fer estadístiques.

   Fem servir imatges, so, treballs d’activitats fetes als recintes i dades dels usuaris, del personal i dels voluntaris. En alguns casos, es faran servir per fer difusió de les activitats en espais de difusió pública d’informació: web, blogs, xarxes socials, revistes i altres publicacions.

   Drets: Teniu dret accedir a les vostres dades personals, a rectificar o suprimir i limitar el tractament, a oposar-vos al tractament que us proposem, a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació i a revocar total, o parcialment, el consentiment per tractar la vostra informació. Si voleu exercir els drets, us podeu dirigir al Delegat de Protecció de Dades. També podeu exercir el dret a la reclamació davant l’autoritat de Control. L’organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d’aquest document és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ubicada al carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1o-1a (Barcelona).