Publicacions

Diplomatari de la Catedral de Barcelona

Autor/s: Àngel Fàbrega i Grau
Data: 1995
Descripció:

DIPLOMATARI DE LA CATEDRAL DE BARCELONA
Documents dels anys 844 – 1000