Projectes

Exposició “Dones medievals. Realitat i ficció”

Entre els dies 27 de juny i 17 de juliol de 2023 va tenir lloc al vestíbul de l’edifici històric de l’Universitat de Barcelona l’exposició “Dones medievals. Realitat i ficció”, amb la qual l’Arxiu Capitular de Barcelona va col·laborar en un dels seus eixos, “Les veïnes de l’any 1000”.

 

Es tracta d’una exposició interactiva, analògica i virtual, de caire divulgatiu i interdisciplinari que, dirigida a un públic molt ampli, recull la recerca de diversos equips d’investigació de l’IRCVM que, des de la filologia, l’arqueologia, la història i la història de l’art, incorporen la perspectiva de gènere a la seva recerca.

L’eix centrat en les veïnes de Barcelona a l’any 1000 pretén rescatar de l’oblit les dones que van viure al territori de l’actual Barcelona en aquella època. Aquesta tasca pren com a punt de partida la documentació escrita en llatí entre els anys 950 i 1050 que conserva l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona i que està constituïda per compravendes, testaments, empenyoraments, actes de judici, etc.

En aquests diplomes s’hi troben les dones actuant, soles o en companyia principalment dels seus marits o fills, en diferents actes jurídics i transaccions comercials. És a dir, les trobem comprant, venent, testant, heretant, empenyorant o presentant denúncies davant un tribunal. D’aquesta manera, es constata que, a l’alta edat mitjana, les dones gaudien d’uns drets i unes llibertats que no tindran en altres moments de la història.

Aquesta exposició, compta també amb una web on s’explica la història de Madrona, que durant l’atac del 985 d’Almansor va ser presa captiva i portada a Còrdova, a través d’un document conservat a l’Arxiu Capitular. També s’hi poden trobar materials didàctics, a més del següent vídeo realitzat al mateix arxiu per especialistes en la matèria, on s’explica la importància cabdal de la documentació conservada a aquest: