Notícies

Restauració del mapa de la Quadra de Garraf

L’any 2022 l’Arxiu Capitular de Barcelona (ACB) ha procedit a la restauració del mapa de la Quadra de Garraf, fet per Nicolau de Credença, fill, el 1571.

El plànol, amb unes dimensions de 925 mm x 2010 mm, està composat per diversos fulls de pergamí encolats entre ells on s’hi representa la Quadra de Garraf, territori de l’actual comarca del mateix nom, a més de l’actual Baix Llobregat i el Barcelonès fins a la ciutat de Barcelona.

El Garraf i el seu castell van passar a domini de la Pia Almoina de la Seu de Barcelona a través d’una donació reial el 1394, completada amb la compra del domini útil de la part sota control del monestir de Sant Vicenç de Garraf el 1413. La Pia Almoina, però, va ser administradora i/o propietària d’altres indrets i territoris a la costa del Garraf al llarg de la seva història.

La restauració, feta amb el suport financer de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’ajut CLT011/22/000051, ha consistit en una neteja i aplanat de la superfície i la consolidació d’estrips i llacunes.

Imatges del mapa de la Quadra del Garraf, abans i després de la seva restauració: