Notícies

Restauració de llibres notarials

El fons de manuals notarials conservat al nostre arxiu és un dels que ha estat més afectat al llarg dels segles per la humitat, les tintes ferrògal·liques i l’acció de xilòfags i rosegadors. Ja al segle XV trobem notícies de l’estat delicat dels seus volums, i el pas del temps no ha fet sinó agreujar la situació.

Degut a la importància d’aquest fons, que recull molta informació no només de la ciutat de Barcelona, sinó també del territori colindant des de finals del segle XIII, enguany s’ha decidit restaurar 5 volums per evitar la seva degradació i facilitar la seva consulta.

Es tracta dels volums 5, 6, 14, 24 i 26 del notari Bernat Vilarrúbia, que va actuar a la notaria de la Catedral entre els anys 1292 i 1342, i que, per tant, corresponent a la cronologia més antiga del fons.

Els llibres s’han desmuntat per fer la restauració, i s’han separat els fragments de pergamí de la coberta original que quedaven amagats sota una reenquadernació moderna. Se’ls hi ha fet una neteja per aspiració, ja que la neteja humida no era adient per aquest suport, i s’han laminat amb paper japonès aquelles parts afectades per galeries de xilòfags que suposaven un risc de pèrdua. Finalment, s’ha fet una nova enquadernació amb una coberta de paper de conservació, que va inserida en l’antiga enquadernació de pergamí.

A les imatges següents es pot veure l’abans i el després de la restauració:

 

La restauració ha estat elaborada pel Taller Berta Blasi, i finançada per la subvenció “Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos” del Ministerio de Cultura.