Notícies

Jornades de feina a Mallorca

Els passats dies 23 i 24 de gener, l’equip de Patrimoni i Arxiu de la Catedral de Barcelona s’ha desplaçat a Mallorca. En aquest viatge s’han reunit amb els seus homòlegs de la Seu de Mallorca per compartir experiències i teixir sinergies. Totes dues institucions es troben en situacions molt similars en l’àmbit patrimonial i arxivístic compartint reptes com la gestió del patrimoni o la implementació i gestió de la documentació electrònica en la institució. D’aquesta reunió i posterior visita a la Seu han sorgit nous enfocaments i propostes molt interessants que ajudaran a continuar avançant i millorant en la feina diària.

També es van trobar amb Mn. Francesc Vicens, Vicari Episcopal de Patrimoni Històric i Cultural i Rector de Pollença, per conèixer la gestió patrimonial a escala local i de la diòcesi. Va compartir la seva experiència amb el Pla d’Usos que ha creat per gestionar el patrimoni d’una manera més eficient i acurada a les necessitats reals. Això va aportar una visió molt interessant per a millorar la gestió del patrimoni artístic, immaterial i documental de la Catedral.