Signatura:CAT ACB_1.8.I1
Sèrie documental:Índexs generals onomàstics de baptismes
Signatura:CAT ACB_1.8.I2
Sèrie documental:Índexs generals onomàstics de baptismes
Signatura:CAT ACB_1.8.I3
Sèrie documental:Índexs generals onomàstics de baptismes
Signatura:CAT ACB_1.8.I4
Sèrie documental:Índexs generals onomàstics de baptismes
Signatura:CAT ACB_1.8.I5
Sèrie documental:Índexs generals onomàstics de baptismes
Signatura:CAT ACB_1.8.I6
Sèrie documental:Índexs generals onomàstics de baptismes